در زیر شما یک لیست علاقه مندی مشاهده می کنید که به انتخاب خود شما تهیه شده است. در هر صفحه یک دکمه علاقه مندی ها موجود است که با زدن آن ، محصول مورد نظر به صفحه علاقه مندی های شما افزوده می شود. این صفحه همواره دست نخورده باقی می ماند تا شما بتوانید در هر زمان لیست مورد علاقه های خود را مشاهده نمایید. چنانچه بخواهید محصولی را در آینده از سرما گرما ایرانیان خریداری کنید می توانید آن را به این بخش اضافه نمایید.

لیست علاقه مندی شما

لیست علاقه مندی های من در سایت نمونه

Product name Unit price Stock status
No products added to the wishlist