اگر قصد خرید کولر گازی دیواری دارید و می خواهید سرتان کلاه نرود ، حتما این ویدیو را مشاهده فرمایید !

گارانتی ایزی بان

ایزی بان

5 سال گارانتی

ارسال بدون بیعانه

در سراسر ایران

پرداخت در منزل

در سراسر ایران

پشتیبانی

24 ساعته

تاریخ آپدیت قیمت ها : 1398/12/21

تماس با سرما گرما ایرانیان : 08734237641 - 09185742455

لیست جنرال مکسبیشتر

لیست جنرال گلدبیشتر

لیست گریبیشتر

لیست ایوولیبیشتر

لیست زانتیبیشتر

لیست ال جیبیشتر

لیست لبخندبیشتر

دیگر شرکت هابیشتر

لیست قیمت کولر گازی دیواری

تاریخ آپدیت قیمت ها : 1398/12/21

جنرال مکس عملکرد گاز موتور اینورتر قیمت
12000 جنرال مکس دیجیتال سرد و گرم R410 T1 ندارد 3.800.000
18000 جنرال مکس دیجیتال سرد و گرم R410 T1 ندارد 5.900.000
24000 جنرال مکس دیجیتال سرد و گرم R410 T1 ندارد 6.800.000
30000 جنرال مکس دیجیتال سرد و گرم R410 T3 ندارد 8.700.000
12000 جنرال مکس لبخندی سوپر سرد و گرم R410 T1 ندارد 3.800.000
18000 جنرال مکس لبخندی سوپر سرد و گرم R410 T1 ندارد 5.900.000
24000 جنرال مکس لبخندی سوپر سرد و گرم R410 T1 ندارد 6.800.000
30000 جنرال مکس لبخندی سوپر سرد و گرم R410 T3 ندارد 8.700.000
12000 جنرال مکس لبخندی پلاس سرد و گرم R22 T1 ندارد 3.700.000
18000 جنرال مکس لبخندی پلاس سرد و گرم R22 T1 ندارد 5.800.000
24000 جنرال مکس لبخندی پلاس سرد و گرم R22 T1 ندارد 6.700.000
30000 جنرال مکس لبخندی پلاس سرد و گرم R22 T1 ندارد 8.500.000
12000 جنرال مکس اینورتر سرد و گرم R410 T3 دارد 5.700.000
18000 جنرال مکس اینورتر سرد و گرم R410 T3 دارد 7.400.000
24000 جنرال مکس اینورتر سرد و گرم R410 T3 دارد 8.500.000
30000 جنرال مکس اینورتر سرد و گرم R410 T3 دارد ناموجود
32000 جنرال مکس ایستاده سرد و گرم R22 T3 ندارد 12.900.000
36000 جنرال مکس ایستاده سرد و گرم R22 T3 ندارد 14.000.000
جنرال گلد عملکرد گاز موتور اینورتر قیمت
12000 جنرال گلد پلاتینیوم سرد و گرم R22 T1 ندارد 4.000.000
18000 جنرال گلد پلاتینیوم سرد و گرم R22 T1 ندارد 5.800.000
24000 جنرال گلد پلاتینیوم سرد و گرم R22 T1 ندارد 7.000.000
30000 جنرال گلد پلاتینیوم سرد و گرم R22 T1 ندارد 8.600.000
12000 جنرال گلد سوپر سرد و گرم R410 T1 ندارد 4.200.000
18000 جنرال گلد سوپر سرد و گرم R410 T1 ندارد 6.000.000
24000 جنرال گلد سوپر سرد و گرم R410 T1 ندارد 7.200.000
30000 جنرال گلد سوپر سرد و گرم R410 T1 ندارد 8.800.000
گری عملکرد گاز موتور اینورتر قیمت
9000 گری لومو سرد و گرم R410 T1 دارد 5.700.000
12000 گری لومو سرد و گرم R410 T1 دارد 6.100.000
13000 گری لومو سرد و گرم R410 T1 دارد 7.600.000
18000 گری لومو سرد و گرم R410 T1 دارد 9.700.000
24000 گری لومو سرد و گرم R410 T3 دارد 11.200.000
36000 گری لومو سرد و گرم R410 T3 دارد ناموجود
18000 گری جی ماتیک سرد R22 پیستونی ندارد ناموجود
24000 گری جی ماتیک سرد R22 پیستونی ندارد 9.800.000
30000 گری جی ماتیک سرد R22 پیستونی ندارد 15.000.000
36000 گری جی ماتیک سرد R22 پیستونی ندارد 16.500.000
12000 گری اکسنت سرد و گرم R410 T1 ندارد 5.500.000
18000 گری اکسنت سرد و گرم R410 T1 ندارد 7.500.000
24000 گری اکسنت سرد و گرم R410 T1 ندارد 9.700.000
30000 گری اکسنت سرد و گرم R410 T1 ندارد ناموجود
12000 گری اس فور ماتیک سرد و گرم R410 T1 ندارد 5.600.000
18000 گری اس فور ماتیک سرد و گرم R410 T1 ندارد 7.400.000
24000 گری اس فور ماتیک سرد و گرم R410 T3 ندارد 9.800.000
30000 گری اس فور ماتیک سرد و گرم R410 T3 ندارد 14.900.000
9000 گری بورا سرد و گرم R410 T3 دارد 6.800.000
12000 گری بورا سرد و گرم R410 T3 دارد 7.500.000
18000 گری بورا سرد و گرم R410 T3 دارد 9.900.000
12000 گری Q2Matic سرد R410 T3 ندارد 5.700.000
24000 گری Q4Matic سرد R410 T3 ندارد 10.100.000
ایوولی عملکرد گاز موتور اینورتر قیمت
12000 ایوولی اینورتر سرد و گرم R410 T3 دارد 5.800.000
18000 ایوولی اینورتر سرد و گرم R410 T3 دارد 7.500.000
24000 ایوولی اینورتر سرد و گرم R410 T3 دارد 8.700.000
30000 ایوولی اینورتر سرد و گرم R410 T3 دارد ناموجود
12000 ایوولی گلدن سرد و گرم R410 T1 ندارد 4.000.000
18000 ایوولی گلدن سرد و گرم R410 T1 ندارد 6.000.000
24000 ایوولی گلدن سرد و گرم R410 T1 ندارد 7.100.000
30000 ایوولی گلدن سرد و گرم R410 T1 ندارد 8.900.000
12000 ایوولی تیتانیوم سرد و گرم R410 T1 ندارد 4.000.000
18000 ایوولی گلدن سرد و گرم R410 T1 ندارد 6.000.000
24000 ایوولی گلدن سرد و گرم R410 T1 ندارد 7.100.000
30000 ایوولی گلدن سرد و گرم R410 T1 ندارد 8.900.000
9000 ایوولی پرتابل سرد و گرم R410 T1 ندارد 4.000.000
12000 ایوولی پرتابل سرد و گرم R410 T1 ندارد 4.600.000
زانتی عملکرد گاز موتور اینورتر قیمت
12000 زانتی دیواری سرد و گرم R410 T1 ندارد 3.850.000
18000 زانتی دیواری سرد و گرم R410 T1 ندارد 5.800.000
24000 زانتی دیواری سرد و گرم R410 T1 ندارد 6.900.000
30000 زانتی دیواری سرد و گرم R410 T1 ندارد 8.800.000
30000 زانتی دیواری سرد و گرم R410 T3 ندارد 9.600.000
ال جی عملکرد گاز موتور اینورتر قیمت
12000 ال جی آی کنترل سرد R410 T1 دارد 5.600.000
         
لبخندی عملکرد گاز موتور اینورتر قیمت
12000 جنرال لبخند شکار سرد و گرم R22 T1 ندارد 4.400.000
18000 جنرال لبخند شکار سرد و گرم R22 T1 ندارد 6.400.000
24000 جنرال لبخند شکار سرد و گرم R22 T1 ندارد 7.800.000
30000 جنرال لبخند شکار سرد و گرم R22 T1 ندارد 8.700.000
12000 دی ان جنرال لبخند سرد و گرم R410 T1 ندارد 4.700.000
18000 دی ان جنرال لبخند سرد و گرم R410 T1 ندارد 6.700.000
24000 دی ان جنرال لبخند سرد و گرم R410 T1 ندارد 7.800.000
30000 دی ان جنرال لبخند سرد و گرم R410 T1 ندارد 8.900.000
24000 دی جنرال لبخند سرد و گرم R410 T1 ندارد 7.400.000
30000 دی جنرال لبخند سرد و گرم R410 T1 ندارد 8.500.000
14000 تی تری جنرال سرد و گرم R410 T3 ندارد 5.200.000
18000 تی تری جنرال سرد و گرم R410 T3 ندارد 6.500.000
26000 تی تری جنرال سرد و گرم R410 T3 ندارد 7.700.000
28000 تی تری جنرال سرد و گرم R410 T3 ندارد 8.300.000
دیگر شرکت ها

خرید کولر گازی دیواری از سرما گرما ایرانیان

  • قیمت های سایت

کولر گازی دیواری : تیم سرما گرما ایرانیان سعی می کند که هر روز قیمت های سایت را بروز نگه دارد و قیمت هایی که درج می شود قیمت محصولات در انبار شهر بانه می باشد . هزینه ارسال کالا ها تا درب منزل مشتری متفاوت می باشد .

  • لوازم جانبی کولر گازی دویواری

تمام کولر گازی های موجود در سرما گرما ایرانیان همراه 5 متر لوله و کابل مسی ، شلنگ ، دفترچه راهنما ، پایه پنل و … می باشد .

  • گارانتی

تمام محصولات فروشگاه سرما گرما ایرانیان همراه 5 سال گارانتی شرکت ایزی بان است که آماده خدمات رسانی در تمام نقطه های ایران می باشد .

  • نصب کولر گازی دیواری

هنگامی که کولر گازی و دفترچه گارانتی آن را دریافت کردید ، به شرکت گارانتی تماس بگیرید و گارانتی خود را فعال کنید تا در زود ترین موقع تیم ایزی بان کولر گازی شما را نصب کنند .

دانشنامه سرما گرما