کولر گازی پرتابل میدیا موتور روتاری با گاز R410

    سرمایش و گرمایش

    موتور روتاری

    گاز R410

    برق مصرفی تک فاز

    سایز دستگاه را انتخاب کنیدراهنما خرید کولر گازی