" />12000)1290*27*28 سانتی‌متر | سرما گرما ایرانیان